از اینکه با ما همراه هستید، پارس تکنیک انتخاب کردید سپاسگزاریم.


آدرس ما

دفتر ما

بابا نظر 24
مشهد
ایران

ایمیل: info@Pars-Technic.ir

شماره تماس: 09156245880 98+

شماره تماس: 09381565018 98+

برای ما پیام بفرستید

تماس برای کمک همین حالا


09156245880 98+

09381565018 98+

مدیریت بخشی

تماس با پارس تکنیک