علل رایج خرابی ماشین لباسشویی

علت خاموش شدن ناگهانی ماشین لباسشویی اگر لباسشویی روشن شده و در اواسط سیکل شستشو ناگهان خاموش شده می شود، این مشکل می تواند منشا الکتریکی و یا مکانیکی داشته باشد:  دو شاخه برق ماشین خراب شده است. نحوه رﻓﻊ: به دلیل بار الکتریکی زیاد، ممکن است اتصالات دو شاخه برق، ذوب شده و قطع…

فیسبوکتویتراینستاگرامیوتیوبپینترست